Wil je ook lid worden of gewoon eens komen kijken?

Speel je zelf een instrument en wil je meedoen? Heb je vragen? Even bellen mag natuurlijk ook hoor! 06-12345678

...

Wat leuk dat u belangstelling heeft voor Cadans!

Is er een bijzondere gelegenheid  op komst? Organiseert u de aankleding van bijzondere dagen en evenementen en zoekt u een Showband, een Marchingband of een fantastische combinatie van beiden? Wacht niet te lang en boek Show & Marchingband Cadans op tijd.

Qua grootte en uitvoering is er van alles mogelijk. Bel of mail voor meer informatie. Bent u al met ons bekend? Dan wilt u misschien liever direct boeken. Gebruik dan ons boekingsformulier en geef ook even de bijzonderheden aan voor de gewenste datum.

Een muziekvereniging kan alleen bestaan als er voldoende financiële middelen zijn om alle kosten te financieren. Denk hierbij aan kosten voor muzikale opleidingen, kosten voor de aanschaf van instrumenten en kosten voor het huren van oefenruimte, kosten voor een website en ga zo maar door..
De leden van Muziekvereniging Cadans zijn zelf onder andere actief in het maandelijks ophalen van oud papier om inkomsten te krijgen voor de vereniging.
Voor een groot deel is Cadans ook afhankelijk van donateurs voor het verwerven van inkomsten. Muziekvereniging Cadans is daarom blij en dankbaar met de huidige donateurs die de vereniging steunen. Deze mensen en bedrijven maken het mogelijk dat Cadans kan blijven bestaan. Op deze manier kan de muziek blijven klinken bij alle georganiseerde evenementen.
U als bedrijf of particulier kunt de vereniging bijdragen in het bestaan. Hoe kunt u dat doen? U kunt donateur worden. U kunt onderstaand formulier invullen en verzenden. De penningmeester neemt dan contact met u op.
Door veranderde omstandigheden (voornamelijk wettelijke voorschriften) wordt het steeds moeilijker om huis aan huis een bijdrage te vragen. Bij Cadans wordt daarom gebruik gemaakt van een automatisch incasso systeem. Als donateur bepaalt u een bedrag welk u jaarlijks aan de vereniging wil bijdragen. Het bedrag wordt dan jaarlijks automatisch van de bankrekening afgeschreven. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze penningmeester.
Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester.

Aanmelden als donateur:

Wat fijn dat u ons wilt helpen! U kunt het formulier aan de rechterzijde gebruiken. Alvast hartelijk dank!

Hier komen de algemene voorwaarden van de muziekvereniging (verplicht) zoals deze mogelijke ook bij de KvK bekend zijn.

Privacyverklaring Muziekvereniging Cadans
Via de website www.cadans.org worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Muziekvereniging Cadans acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking
houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:
duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Muziekvereniging Cadans is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze
zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van www.cadans.org laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Muziekvereniging Cadans bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende
gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaart
Muziekvereniging Cadans via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij
bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een
overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons afneemt.
Muziekvereniging Cadans zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij
dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van www.cadans.org
kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten
en diensten per post, e-mail en/of telefoon.
Contactformulier
Als u een contactformulier op www.cadans.org invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u Muziekvereniging Cadans toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klant- en persoonsgegevens nooit.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons
opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Website / cookies
Wanneer u onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor
technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Beveiliging
Muziekvereniging Cadans neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
www.cadans.org zijn verbonden. Muziekvereniging Cadans kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring
van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Muziekvereniging Cadans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

We zijn telefonisch bereikbaar op: Tel: 06 30869523 Kom vooral eerns kijken tijdens een van onze repetities. Op de dinsdag en de vrijdag repeteren wij tussen 19:00 - 22:00 uur. Het adres waar wij repeteren is: Gerard Samponhuis Concourslaan 10 Groningen Voor de mensen die bekend zijn in Groningen: Het Gerard Samponhuis is gevestigd onder de tribune van de drafbaan in het stadspark

Meer artikelen...

Waar

training & repetities
Gerard Sampon Huis
(Onder de tribune van de renbaan)
Concourslaan 10
9727 KD  Groningen

Vereniging

Postadres

Dierenriemstraat 53
9742 AB Groningen

Tel: 06 30869523
KvK nr. 40026880